In Новини

Скъпи колеги,

Студентски съвет научи, че се подготвя УВЕЛИЧЕНИЕ на таксите за обучение от 2015/2016 г. 

На провелото се събрание на съвета на деканите (съвещателен орган към ръководството на СУ) голям брой от тях са се обединили около покачване на таксите. Аналогични настроения има и сред ректорското ръководство.

Публично решение все още няма, но всички очакваме такова да бъде взето на заседание на Академичен съвет (АС) на 25.02 (сряда).

Засега се спрягат следните числа: 10% повишаване на таксите на студентите в редовна форма на обучение, а за колегите-задочници нагласите се колебаят от максимално възможно увеличение (в допустимите от държавата граници) до 70-80 % от позволения таван.  

За да може да изрази мнението на студентите пред АС, Студентски съвет спешно стартира общостудентски РЕФЕРЕНДУМ с въпрос ЗА или ПРОТИВ подготвяното увеличение. Липсата на яснота в окончателните намерения на ръководството ни принуди да зададем максимално общ въпрос, за да се видят мненията сред студентската общност. Ние съзнаваме липсата на информация. Затова с тази статия, а и с лични обяснения и коментари в социалните мрежи опитваме да допълваме данните за ситуацията.

На 24.02 (вторник) Общото събрание на СС ще вземе решение и позиция как да действа при различните развои на ситуацията.

Причината, която принуждава към увеличението, както всички можем да се досетим, е липсата на парични средства в Софийския университет. Конкретни цифри за момента няма, но, в зависимост от отделните мнения, дупката в бюджета варира от 8-9 до 18 млн. лв.

Причините да се стигне дотук са доста комплекси:

  • намалената държавна субсидия за висшето образование,

  • неадекватен модел на финансиране в сектора, залагащ на критерия „количество студенти”, а не на „качество на обучение и реализация”,

  • неадекватни диференцирани коефициенти за допълнителни субсидии към различните професионални направления,

  • недофинансирането на научната дейност на Университета,

  • недостатъчно ефективно управление на ресурсите, с които самият Университет разполага.

Преди 2 години имаше подобна ситуация, в която Академичен съвет прие увеличение на таксите с 8% и то в началото на зимната сесия. Месец по-късно, след сериозен протест, решението бе отменено. Готовност за това имаме и днес. И тогава, и сега, ние смятаме, че проблемите, които произтичат от късогледата държавна политика в сектора на висшето образование, НЕ МОГАТ да се оправят чрез увеличение на таксите.

Нека не се подлъгваме, че с 10% повече качеството на образованието ни ще се повиши или ще се спаси положението! Подобна козметична мярка не е дори близо до подобие на решение и само ще засили противопоставянето между студенти и преподаватели. Необходима е промяна по същество и на по-високо (държавно) ниво за преустановяване на неефективната политика в образованието. А не с цената на по-висока финансова тежест за студентите да кърпим продрания си бюджет, да се залъгваме един друг и да приучваме студентите на търпение! 

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt