In Новини

Уважаеми колеги,

Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще проведе заседание на Общо събрание  за месец декември на 14.12.2020 г., при следния дневен ред:

Дневен ред:

  1. Прекратяване мандата на членове на Общо събрание
  2. Сформиране на Секретариат
  3. Избор на член в Управителен съвет на Поделение „Социално-битово обслужване“
  4. Избор на член с право на съвещателен глас в Националното представителство на студентските съвети
  5. Сформиране на временна комисия по медицински въпроси
  6. Разни

Във връзка със спазването на противоепидемичните мерки, заседанието ще се проведе неприсъствено. За целта ще се използва платформата Мудъл, като легитимен метод на провеждане на заседанието. Поради ограниченията в допустимия капацитет на „електронната класна стая“ е възпрепятствана стандартната практика за напълно отворени заседания, която спазваме от години.

С цел нашата дейност да продължава да бъде прозрачна за всички студенти от Софийски университет представяме дневния ред тук. Ако имате въпроси, свързани с него, можете да ги зададете на следния имейл адрес: secretariat@students.uni-sofia.bg

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt