In Новини, Общежития

Уважаеми колеги,

на 16.06.2014 излезе Заповедта на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ относно настанителната кампания за учебната 2014/2015 година.

Заповедта можете да прочетете тук.

По-важни срокове са:

– електронните молби-декларации за участие в класацията за общежитията ще се подават от 01.09.2014 до 10.09.2014 за новоприетите студенти, за студентите от горен курс срокът е от 01.09.2014 до 12.09.2014.

– докторантите ще могат да се пренастанят на място в офиса на Комисия по настаняване в срок 25.08.2014 до 29.08.2014.

Класацията за настаняване на новоприетите студенти, както и студентите от горен курс ще бъде обявена на 18.09.2014, като сроковете за настаняване на класираните са както следва:

– горен курс: от излизането на класацията на 18.09.2014 до 24.09.2014 вкл.;

– новоприети студенти: от 25.09.2014 до 30.09.2014 вкл.;

Както в предишни години, студентите от горен курс, които са заявили желанието си през следващата учебна година да бъдат настанени в стаята, която са заемали до момента, се настаняват в нея задължително.

Некласираните студенти в периода 01.10.2014 – 06.10.2014, могат да подадат молба на хартиен носител в стая 106 на Поделение „Социално-битово обслужване“, за настаняване на текущо освобождаващи се места.

Всички податели на такива заявления се подреждат в общ списък в низходящ ред съобразно коефициент, получен от разделянето на успеха на студента с минималния успех от класацията за съответния факултет. Списъкът се обявява на 08.10.2014, настаняването по него се извършва в зависимост от текущо освобождаващите се места.

Класация по социални критерии (както в предни години) няма да има.

Към сайта на Поделение „Социално-битово обслужване“.

Към страницата на Комисията по настаняване в студентските общежития.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt