In Новини
Зам. председателят на Студентски съвет – Цветелин Биков за „Дните на отворените врати“

Студентите от Университетски театър „@лма @лтер” приветстваха бъдещите си колеги и приятели и отвориха вратите на Софийски университет „Св. Климент Охридски” за Дните на кандидат-студента.

Родители и кандидат-студенти с очакване и интерес изслушаха думите на доц. д-р Мария Шишиньова и проф. дмн Недю Попиванов – заместник-ректори по учебната и научната и международна дейност. Замeстник-председателят на Студентски съвет и председател на Комисията по образованието – Цветелин Биков, обобщи казаното и постави началото на „Дните на кандидат-студента”.

През първия ден кандидат-студентите ще могат да посетят Музея по палеонтология и исторична геология и Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми, ще четат новини и ще правят репортажи в университетските медии – радио и телевизия „Алма Матер”, ще станат част от съдебен процес по международно право и през целия ден ще бъдат свидетели на своеобразен пърформанс на Университетски театър „@лма @лтер”.

Вратите се отварят навътре!

Leave a Comment

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt