In Новини

Добрият пример на един домови съвет

Студентски съвет на СУ „Св. Климент Охридски” иска да даде за пример един човек, който не се поколеба дори и за минута, когато се захвана с каузата да защитава интересите на своите колеги. За по-малко от месец той и колегите му успяха да постигнат една част от своите искания.

Ще Ви запознаем с председателя на домовия съвет на блок № 8 – г-н Емил Лукаев. Той и неговите колеги от домовия съвет са взели присърце работата си като представители на живущите в този блок на СУ „Св. Климент Охридски”.

Още от първото задание на домовия съвет, председателят г-н Лукаев споделя пред колегите си за две основни неща, които трябва да променят в името на студентите, а именно – нереално високия наем, който плащат живущите на СУ вече трета година и монополното положение, в което се намира фирмата доставчик на интернет в блока.

Домовият съвет е взел решение да напише жалба, в която да опише всичко това и да я изпрати до Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” – проф. дин Иван Илчев, Министъра на образованието, младежта и науката – проф. д-р Сергей Игнатов и Председателя на Студентски съвет на СУ – г-ца Цвета Георгиева. След като жалбите са били депозирани на съответните места не закъснява и първата реакция.

Ръководството на СУ „Св. Климент Охридски” за 4 дни успя да издаде нова заповед с № РД 19-138 / 07.04.2011г. за наемите в блок № 8 на Университета в Студентски град. С този свой административен акт, СУ отмени плащането на месечен наем в размер на 150 лева от студенти държавна поръчка, което вече трета година не беше променено. По този начин се въвежда заплащане в този блок, както във всички останали, независимо дали те са ремонтирани или не.

Ситуацията с цялостното разглеждане на жалбата е явно много специфична. Доста дълго вече, няма никаква реакция по втория поставен въпрос  – монополното положение, в което се намира фирмата, която доставя интернет на живущите в блока. Домовият съвет на блока се надява, че Ректорското ръководството ще реагира и на това, но с протакането на въпроса във времето, колегите започват да се обезкуражават.

Студентски съвет на СУ „Св. Климент Охридски” интервюира именно човека, който след като стана председател на домовия съвет на блок № 8 взе проблемите на живеещите в блока присърце и започна заедно със своите колеги да работи за тяхното разрешаване. Вижте интервюто, което ще Ви провокира.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt