In Конкурси, Новини, Събития

Изминаха деведнайсет години от както през 1997 г. беше създаден първия студентски съвет в България – този на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Гласуването на първите студентски избори е единственото по рода си, провеждано дотогава в български университет – напълно демократично, с предизборна кампания на кандидатите и тайно гласуване с бюлетини. Избирателната активност на студентите, които гласуват за своите студентски представители е близо 30% от списъчния състав. Първите избрани представители са 168 на брой, но тогава Общото събрание на Университета наброява почти 1000 души. Първото общо събрание на новоизбрания Студентски съвет се провежда в Аулата на Ректората.
Ключова роля в създаването на Студентския съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски” изиграват протестите през 1997 г. Въпреки че донякъде забавят появата на Студентски съвет на Университета, мотивират изключително много студентите и подхранват младежката активност.
Оттогава, в продължение на деветнайсет години Студентски съвет на Софийски университет „Св. Климент Охрдиски” продължава да подържа високото си ниво на работа, като всяка година десетки студентски представители се трудят доброволно в полза на благото на цялата академична общност.
Тази година Студентски съвет ще отбележи своята деветнайста годишнина чрез конкурс за „Студент на годината” на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, който ще се проведе под патронажа на проф. дфн Анастас Герджиков – Ректор на Университета.
Започваме това начинание с надеждата този конкурс да се превърне в традиция, а церемонията по награждаване на победителите – в престижно събитие, на което най-добрите и изявени студенти не само от най-старото и престижно Висше училище в България, но и на цялата ни държава да получат заслужените поощрения за своята работа.
В продължение на две седмици всички студенти на Софийски университет ще имат възможността да кандидатстват за участие в конкурса като подадат документи, придружени с приложения, отговарящи на изискванията. Участниците ще трябва да убедят конкурсното жури, че заслужават наградата.
Наградите разбира се ще бъдат разделени по съответните професионални направления, в които се обучават, с цел да се дадат еднакви възможности на всички участници. Предвиждат се категории и за високи спортни постижения, както и за доброволческа работа в полза на обществото.
Повече информация можете да прочетете в платформата на конкурса.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt