In Новини

На 14.11.2016 г. бе проведено заседание на ЦСИК със следния дневен ред:

1.      Разглеждане на жалби във връзка с проведените избори на 10.11.2016г. за членове на Общото събрание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и членове на Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

2.      Вземане на решение относно останалите непопълнени квоти за членове на Общото събрание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и членове на Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

  По т. 1 Бе разгледана постъпила жалба на 11.11.2016 г.  жалба от студент на Флософски факултет относно констатирана грешка при броенето на  бюлетините от частичните избори за членове на Общото събрание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и членове на Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ЦСИК взе решение за повторно преброяване на бюлетините за всеки един кандидат във Философски факултет.

След извършеното повторно преброяване и промяна на резултатите  са както следва:

 •  Алия Буазра, Културология, 3 курс – 12 гласа
 •  Весела Георгиева, Библиотечно-информационни науки, 3 курс – 12 гласа
 •  Виктория Крънева, Политология, 1 курс – 6 гласа
 •  Габриела Славова, Европеистика, 1 курс – 14 гласа
 •  Ема Караджиян, Публична администрация, 3 – 12 гласа
 •  Ивон Каменова, Публична администрация, 3 курс – 12 гласа
 •  Калина Бонева, Психология, 1 курс – 12 гласа
 •  Мила Венова, Европеистика, 2 курс – 15 гласа

Въз основа на новите резултати и поради липса на други жалби, ЦСИК взе единодушно решение  във Философски факултет да се проведе балотаж на 21.11.2016 г.,

на който право да се явят имат:

 • Алия Буазра, Културология, 3 курс – 12 гласа
 • Весела Георгиева, Библиотечно-информационни науки, 3 курс – 12 гласа
 • Ема Караджиян, Публична администрация, 3 – 12 гласа
 • Ивон Каменова, Публична администрация, 3 курс – 12 гласа
 • Калина Бонева, Психология, 1 курс – 12 гласа

 

По т. 2, Във връзка с липсата на кандидати за квотите на Исторически факулет и тази на докторантите, ЦСИК взе единодушно решение останалите свободни места да бъдат заети от кандидатите, които са получили най-голям брой гласове измежду всички неизбрани на провелите се избори.

Избраните кандидати са:

 •  Лия Харизанова, Право, 5 курс – 68 гласа
 •  Лидия Даскалова, Право, 3 курс – 49 гласа

 

Поради малкия брой явили се докторанти с право на глас кандидатурата на единствения явил се на частичните избори – Петко Петков, докторант ГГФ не бе приета от Мандатната комисия на ОС на СУ и ще прегласувана в деня на балотажа – 21.11.2016г.

 

Секции ще бъдат разкрити в в сграда на ректората, фоайето до пощенската станция и в сгрдата на ФФ, централно фоайе на блок 4.

 

ЦСИК желае успех на допуснатите до балотаж и успешна работа на новоизбраните членове на съвета !

 

 

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt